หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม

CHG ร่วมผนึกกำลังกับ ARINCARE และ PTG ต่อยอด Health Tech Ecosystem อุดช่องโหว่การดูแลสุขภาพในระดับชุมชน เพิ่มโอกาสเข้าถึงยาและบริการดูแลสุขภาพ

CHG ร่วมผนึกกำลังกับ ARINCARE และ PTG ต่อยอด Health Tech Ecosystem อุดช่องโหว่การดูแลสุขภาพ
ในระดับชุมชน เพิ่มโอกาสเข้าถึงยาและบริการดูแลสุขภาพกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ (CHG) ร่วมมือกับ อรินแคร์ (ARINCARE) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มร้านขายยา
ออนไลน์ และ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG) เทคโนโลยีบนแพลตฟอร์ม ARINCARE เข้ามา
ช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข มุ่งสร้าง Healthcare ecosystem ระหว่างโรงพยาบาลและหน่วย
บริการสุขภาพท้องถิ่น และเชื่อมโยงร้านยาชุมชนบนเครือข่าย ARINCARE มากกว่า 3,000 ราย เข้ากับทีมการ
แพทย์ของ CHG ทำให้บริการดูแลสุขภาพมีราคาที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน ให้เภสัชกร และร้านขายยาใน
ชุมชนที่เป็นด่านหน้าสามารถดูแลผู้ป่วยได้รวดเร็วในราคาที่ประหยัดกว่า และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็น
อยู่ของสังคมไทยที่ยั่งยืน

เทคโนโลยีที่อยู่บนแพลตฟอร์ม ARINCARE โดยเฉพาะระบบ e-prescription สามารถแชร์ข้อมูลของผู้ป่วยให้
กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการดูแลรักษาที่ต่อเนื่อง และใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยประมวลผลการวินิจฉัย
ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะช่วยให้การดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงการรักษาและรับยา
ได้สะดวกขึ้น ลดปัญหาการใช้ใบสั่งยาที่คลาดเคลื่อน ใบสั่งยาปลอม การแอบนำไปใช้ซ้ำ รวมถึงสามารถติดตาม
ตรวจสอบผลการดูแลรักษาผู้ป่วย ดูประวัติใบสั่งยา ข้อมูลยาที่ผู้ป่วยได้รับใช้งานง่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
การร่วมมือครั้งนี้ เป็นการร่วมยกระดับโครงสร้างระบบสาธารณสุข ให้มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางมากขึ้น

โทรหาเราได้ที่

038-860-890

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

65/28 ถ.จันทอุดม ต.ท่าประดุ่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

โทรศัพท์ : 038-860890, 038-861408

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์และทำความเข้าใจว่าผู้ใช้งานมาจากที่ใด
คุณสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการ